ZDN

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Z przyjemnością mam zaszczyt zaprosić Państwa do odwiedzenia Zabrza zimową porą. Planujemy kolejną VI edycję konferencji naukowo-szkoleniowej „Zabrzańskie Dni Neurologii” w dniach 7-8 luty 2020 r.

Program spotkania, jak co roku będzie dedykowany najnowszym doniesieniom z zakresu diagnostyki i leczenia SM, udaru mózgu, padaczki, chorób neurozwyrodnieniowych i nerwowo-mięśniowych, neurorehabilitacji oraz bólów głowy. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli znamienici polscy wykładowcy, będący ekspertami w różnych dziedzinach neurologii. Ponadto, chcemy podzielić się dotychczasowymi doświadczeniami w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni. Podczas spotkania planujemy także podjęcie tematów interdyscyplinarnych takich jak leczenie zaburzeń nastroju w gabinecie neurologa, czy trudności diagnostyki neurologicznej w gabinecie lekarza rodzinnego.

Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom i oczekiwaniom w tegorocznej konferencji kontynuujemy dodatkowe sesje warsztatów szkoleniowych oraz sesję młodych neurologów.

Dziękując za duże zainteresowanie dotychczasowymi edycjami konferencji serdecznie zapraszamy Państwa ponownie do Zabrza – gwarantując za sprawą doskonałych Wykładowców bardzo wartościowy program naukowo-szkoleniowy oraz mile spędzony czas w gronie Kolegów.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu SUM

 

Program

Ramowy program Konferencji:

 

13:30-14:45 07 luty 2020 - Piątek

Warsztaty praktyczne (odbywają się symultanicznie)

WARSZTAT – STWARDNIENIE ROZSIANE
Moderatorzy:
Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. nadzw. SUM,
Dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk
„Trudności w eskalacji terapii stwardnienia rozsianego, u chorej z jatrogennymi
zaburzeniami hematologicznymi”
Dr n. med. Maciej Huć, Dr n. med. Ryszard Sędziak
„Postać agresywna SM (RES) – przykład współpracy międzyośrodkowej”
Dr Marta Białek, Dr n. med. Tomasz Pieniążek, Dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk,
Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. nadzw. SUM
„Stwardnienie rozsiane czy może zespół Churga-Strauss”
Dr Daria Musik, Dr n. med. Janusz Kapustecki
„Wybór skutecznej terapii II-linii dla pacjentów z SM”
Dr n. med. Przemysław Puz, Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal
„Udar, czy SM?”
Dr Olga Rezner, Dr hab. n. med. Maciej Świat
WARSZTAT – UDAR MÓZGU
Moderatorzy:
Dr hab. n. med. Grzegorz Kozera,
Dr n. med. Wojciech Bartman
„Leczenie przyczynowe udaru u pacjenta leczonego NOAC
– tromboliza i trombektomia mechaniczna”
Dr n. med. Tomasz Pieniążek
„Afazja – tromboliza. Czy to na pewno udar?”
Dr Adam Niemczyk
„Udar żylny w pierwszej dobie po punkcji lędźwiowej“
Dr Amadeusz Żak, Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal
„Nieurazowe rozwarstwienie tętnicy szyjnej wewnętrznej u młodej kobiety lub nietypowy
przebieg rozwarstwienia tętnicy szyjnej wewnętrznej z wtórna rekanalizacją u młodej osoby”
Dr Karolina Gramsz, Dr n. med. Paweł Grunpeter
WARSZTAT – LECZENIE TOKSYNĄ BOTULINOWĄ I I LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
Moderatorzy:
Dr hab. n. med. Ilona Kopyta,
Dr n. med. Krzysztof Wierzbicki
„Toksyna botulinowa – skuteczne lekarstwo, czy przereklamowany wynalazek?”
Dr n. med. Krzysztof Wierzbicki
„Leczenie SMA na Śląsku – doświadczenia własne ośrodka zabrzańskiego”
Dr n. med. Bożena Adamczyk, Dr Paweł Warmus, Dr n. med. Izabela Rozmiłowska,
Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. nadzw. SUM
„Zastosowanie nusinersenu u dorosłych pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni
- doświadczenie Górnośląskiego Centrum Medycznego“
Dr n .med. Barbara Rogoż, Dr Małgorzata Piosik, Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal
„Leczenie SMA w populacji dziecięcej na Śląsku – doświadczenia własne”
Dr hab. n. med. Ilona Kopyta
WARSZTAT – PROBLEMY NEUROLOGICZNE W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO
Moderatorzy:
Dr n. med. Elżbieta Mizgała-Izworska,
Dr n. med. Witold Drzastwa,
Dr n. med. Izabela Rozmiłowska
"Bóle głowy w praktyce lekarza rodzinnego - studium przypadku"
Dr n. med. Elżbieta Mizgała-Izworska
"Bóle krzyża w praktyce lekarza rodzinnego - studium przypadku"
Dr n. med. Witold Drzastwa
"Pacjent z SM w praktyce lekarza rodzinnego - studium przypadku"
Dr n. med. Elżbieta Mizgała-Izworska, Dr n med. Witold Drzastwa

 

07.02. 2020 r. - PIĄTEK
15:00 OTWARCIE KONFERENCJI
SESJA I: NEUROUPDATE I (Godz. 15.00-16.40)

Przewodniczący sesji: 
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała

 

Nowe kierunki rozwoju neurologii w Polsce
Prof. dr. hab. n. med. Agnieszka Słowik (Kraków)
Konsultant Krajowy ds. Neurologii

 

Możliwości zastosowania kannabinoidów w chorobach neurologicznych
Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska (Gdańsk)

  Algorytm terapeutyczny leczenia padaczki – praktyczne rekomendacje
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak (Lublin)
  Co nowego przyniósł rok 2019 w tematyce SM i chorób demielinizacyjnych?
Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. nadzw. SUM (Zabrze)
16.40-17.00 Przerwa kawowa

SESJA II: UDAR MÓZGU (Godz. 17.00-18.20)

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik

 

Zakrzepica żylna mózgu – standardy diagnostyki i leczenia
Dr hab. n. med. Grzegorz Kozera (Bydgoszcz)

  Udar kryptogenny i rzadkie przyczyny udaru – postępowanie i leczenie
Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal (Katowice)
  Udar mózgu u chorego z migotaniem przedsionków – zalecenia terapeutyczne kwalifikacja do leczenia trombolitycznego
Dr hab. n. med. Maciej Świat (Rybnik)
  Mikrokrwawienia mózgowe - radiologiczna diagnoza, neurologiczne implikacje
Dr n. med. Wojciech Bartman (Zabrze)
 18.30 Kolacja
08.02. 2020 r. – SOBOTA

SESJA III: NEUROIMMUNOLOGIA (godz. 9.30-11.00)

Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. nadzw. SUM

 

Typ przebiegu klinicznego SM a rodzaj stosowanej terapii
Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek (Rzeszów)

  Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w chorobach neurologicznych
Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. nadzw. SUM
  Postępujące postacie SM – od definicji do skutecznego leczenia
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki (Szczecin)
  Czy wybór pierwszego leku decyduje o odległych efektach leczenia SM?
Dr n. med. Sławomir Wawrzyniak (Bydgoszcz)
11.00-11.15

Przerwa kawowa

SESJA IV: NEUROUPDATE II ( Godz. 11.15-12.45)

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała

 

Aktualne standardy diagnostyki i leczenia neuroboreliozy i boreliozy - okiem specjalisty chorób zakaźnych
Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz (Bytom)

  Czy i jak leczyć zaburzenia nastroju w gabinecie neurologa? – okiem specjalisty psychiatry
Dr n. med. Michał Błachut (Tarnowskie Góry)
  Neurologia przyszłości – niemożliwe staje się możliwe – stan aktualnych i planowanych badań klinicznych w neurologii
Dr n. med. Jacek Zaborski (Warszawa)
  Dokąd zmierza neurorehabilitacja?– aktualne doniesienia.
Dr n. med. Jarosław Szczygieł (Tarnowskie Góry)
12.45-13.00 Przerwa kawowa

SESJA V: SESJA MŁODYCH NEUROLOGÓW (Godz. 13.00-14.15)

Przewodniczący sesji: 
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała,
Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. nadzw. SUM,
Dr n. med. Wojciech Bartman
  Encefalopatia Wernickego jako następstwo przeprowadzonej operacji bariatrycznej. Opis przypadku.
Maria Nowak-Kiczmer
  Gospodarka wapniowo-fosforanowa oraz objawy depresyjne u pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego - badanie wstępne.
Martyna Lis, Maria Nowak
  Ocena porównawcza podstawowych wskaźników aktywności choroby oraz badań laboratoryjnych wśród chorych leczonych fumaranem dimetylu i teriflunomidem.
Natalia Morawiec, Monika Arendarczyk, Monika Baran, Aleksandra Kruzel, Patryk Główczyński.
  Wpływ czasu trwania choroby, klinicznego zaawansowania choroby i innych czynników na zaburzenia snu w chorobie Parkinsona.
Anna Grażyńska
  Ocena funkcji poznawczych i ryzyka wystąpienia otępienia u osób po 65 roku życia na podstawie Krótkiej Skali Oceny Stanu Psychicznego.
Michał Górski, Jagoda Garbicz
14.15 Zakończenie konferencji
14:15 Lunch

 

O godzinie 20.00 w piątek 07.02.2020r. odbędzie się  kolacja z muzyką na żywo. Wydarzenie nie jest sponsorowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w Infarmie. Finansowanie ze środków własnych organizatora. 

Sesja Młodych Neurologów

(dla studentów, rezydentów, doktorantów)

 

Serdecznie zapraszamy Młodych Naukowców do udziału w Konferencji „VI Zabrzańskie Dni Neurologii” http://dnineurologiizabrze.pl/ oraz prezentacji własnych prac z zakresu neurologii i nauk pokrewnych takich jak psychiatria, neurochirurgia, psychologia, neurofizjologia, neuroanatomia, neurorehabilitacja i inne.

Wystąpienia będą odbywać w dwóch sesjach:

 1. Sesja wystąpień ustnych
 2. Sesja plakatowa

Abstrakty do wystąpień ustnych i prezentacji plakatowych podczas Sesji Młodych Neurologów prosimy przesyłać do dnia 15.01.2020 r. na adres mailowy neurozab@sum.edu.pl, zgodnie z Regulamin udziału w sesji Młodych Neurologów Konferencji „VI Zabrzańskie Dni Neurologii”

Za udział w konferencji przyznawane będę punkty edukacyjne.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

 

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

 

Wszelkie pytania porosimy kierować na adres mailowy neurozab@sum.edu.pl

Patronat

 

Polskie Towarzystwo Neurologiczne

 Patronat medialny

 
Złoty sponsor

 
 
Srebny sponsor

 
 
 
Sponsor

Komitet organizacyjny

 1. Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 2. Dr n. med. Wojciech Bartman
 3. Dr n. med. Jolanta Nowakowska
 4. Dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk
 5. Dr n. med. Krzysztof Wierzbicki
 6. Dr n. med. Natalia Niedziela
 7. Dr n. med. Izabela Rozmiłowska
 8. lek. Paweł Warmus

 

 

 

 

Komitet naukowy

 1. Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 2. Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała
 3. Dr n. med. Wojciech Bartman
 4. Dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk
 5. Dr n. med. Krzysztof Wierzbicki
 6. Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 7. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 8. Dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
 9. Dr hab. n. med. Maciej Świat
 10. Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal
 11. Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
 12. Prof. dr hab. n med. Alina Kułakowska
 13. Dr n. med. Sławomir Wawrzyniak
 14. Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 15. Dr n. med. Izabela Rozmiłowska
 16. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
 17. Dr n. med. Jacek Zaborski
 18. Dr n. med. Jarosław Szczygieł
 19. Dr n. med. Michał Błachut

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

kps

NASI WYKŁADOWCY

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Diament Zabrze
ul. 3-go Maja 122a
41-800 Zabrze

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu