ZDN

Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

Z przyjemnością mam zaszczyt zaprosić Państwa do odwiedzenia Zabrza zimową porą. Planujemy kolejną V edycję konferencji naukowo-szkoleniowej „Zabrzańskie Dni Neurologii” w dniach 1-2 luty 2019 r.

Program spotkania jak co roku, będzie dedykowany najnowszym doniesieniom z zakresu diagnostyki i leczenia SM, udaru mózgu, padaczki, chorób neurozwyrodnieniowych i bólów głowy. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli znamienici polscy wykładowcy, będący ekspertami w różnych dziedzinach neurologii. Ponadto, podczas spotkania planujemy podjęcie tematów interdyscyplinarnych takich jak zabiegowe leczenie schorzeń kręgosłupa, czy trudności diagnostyki neurologicznej w gabinecie lekarza rodzinnego.

Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom i oczekiwaniom tegoroczną konferencję poszerzyliśmy o dodatkowe sesje szkoleniowe oraz sesję młodych neurologów.

Dziękując za duże zainteresowanie dotychczasowymi edycjami konferencji serdecznie zapraszamy Państwa ponownie do Zabrza – gwarantując za sprawą doskonałych Wykładowców bardzo wartościowy program naukowo-szkoleniowy oraz mile spędzony czas w gronie kolegów.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu SUM

 

Program

01 LUTY 2019 - PIĄTEK
INTERAKTYWNE SESJE SZKOLENIOWE Z PREZENTACJĄ PRZYPADKÓW W FORMIE WARSZTATÓW (13.30 – 14.30)

WARSZTATY – STWARDNIENIE ROZSIANE
Moderatorzy:

Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
Dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk

1. „Leczenie dużymi dawkami cyklofosfamidu w przypadku stwardnienia rozsianego o ciężkim przebiegu”
Dr hab. n. med. Maciej Świat, Dr n. med. Joanna Domagała,
Dr n. med. Justyna Kotas-Rusnak
2. „Odmienny charakter zmiany ogniskowej w bilansowanym MRI u pacjenta ze stwardnieniem rozsianym”
Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, Dr n. med. Przemysław Puz
3. „Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach demielinizacyjnych”
Dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk

WARSZTATY – UDAR MÓZGU
Moderatorzy:

Dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
Dr n. med. Wojciech Bartman

1. „Nawracające udary mózgu u młodej pacjentki”
Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, lek. rez. Amadeusz Żak
2. „Tromboliza, trombektomia, hemikaraniotomia i co dalej? 
Przypadek 34-letniej pacjentki z udarem niedokrwiennym mózgu zakresu tętnicy środkowej mózgu prawej“
Dr hab. n. med. Maciej Świat, Dr hab. n. med. Ewa Krzystanek,
Dr n. med. Magdalena Targosz-Gajnaik, Dr n. med. Liliana Szulc-Sobiecka
3. „Choroby naczyniowe mózgu z perspektywy praktyka neurologa – prezentacja przypadku”
Dr n. med. Wojciech Bartman

WARSZTATY - LECZENIE TOKSYNĄ BOTULINOWĄ
Moderatorzy:

Prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar
Dr n. med. Krzysztof Wierzbicki

1. „Leczenie toksyną botulinową patologii gruczołów wydzielniczych”
Prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar
2. „Leczenie spastyczności poudarowej kończyny górnej”
Dr. n. med. Agnieszka Krzak-Kubica
3. „Leczenie spastyczności poudarowej kończyny dolnej”
Dr n. med. Krzysztof Wierzbicki

WARSZTATY – PROBLEMY NEUROLOGICZNE W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO
Moderatorzy:

Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
Dr n. med. Elżbieta Mizgała
Dr Izabela Rozmiłowska
14:30-15:00 PRZERWA
SESJA I NEUROUPDATE I (15.00 – 17.00)  
„Mózg i dusza”
Prof. dr hab. n. med. Teofan Domżał (Warszawa)
„Kierunki rozwoju neurologii w Polsce”
Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz (Warszawa)
„Aktualne standardy leczenia bólów głowy”
Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień (Warszawa)
„Czy możliwa jest neuroprotekcja i neuroregeneracja w chorobach układu nerwowego?”
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak (Lublin)
„Co nowego przyniósł rok 2018 w tematyce SM?”
Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa (Zabrze)
17:00-17:20 PRZERWA
SESJA II UDAR MÓZGU (17.20 – 19.00)  
„Wydłużenie okna terapeutycznego w leczeniu udaru mózgu”
Prof. dr. hab. n. med. Agnieszka Słowik (Kraków)
„Aktualne rekomendacje leczenia udaru mózgu”
Dr hab. n. med. Grzegorz Kozera (Bydgoszcz)
„Leczenie przeciwkrzepliwe, a udar krwotoczny”
Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal (Katowice)
„Transformacja krwotoczna udaru niedokrwiennego mózgu”
Dr n. med. Wojciech Bartman (Zabrze)
18:40-20:00 KOLACJA
02 LUTY 2019 – SOBOTA
SESJA NEUROIMMUNOLOGIA I SM (9:30-11:10)  
„Diagnostyka i leczenie SM w Polsce – rekomendacje”
Prof. dr hab. n. med.Halina Bartosik-Psujek (Rzeszów)
„Powikłania infekcyjne w przebiegu leczenia immunomodulacyjnego”
Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska (Białystok)
„Czy leki iniekcyjne to nadal wybór dla chorych z SM?”
Dr n. med. Sławomir Wawrzyniak (Bydgoszcz)
„Przeszczep komórek hematopoetycznych jako alternatywa w leczeniu postaci rzutowo-remisyjnej SM„
Dr n. med. Witold Palasik (Warszawa)
„Problemy współczesnej rehabilitacji w SM„
Dr hab. n. med. Ewa Krzystanek (Katowice)
11:10-11:30 PRZERWA
SESJA IV NEUROUPDATE II (11.10-13.10)  
„Aktualne metody leczenia choroby Parkinsona”
Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer (Warszawa)
„Otępienie – diagnostyka i leczenie w świetle aktualnych badań i zaleceń”
Dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska (Katowice)
„Padaczka, a sen”
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała (Zabrze)
„Nowe rozwiązania terapeutyczne w padaczce”
Dr n. med. Piotr Czapiński (Kraków)
„Aktualne metody leczenia zabiegowego zespołów bólowych kręgosłupa”
Dr n. med. Mariusz Śmigiel (Katowice)
13:10-13.20 PRZERWA
SESJA V SESJA MŁODYCH NEUROLOGÓW (13.20-15.10)

Moderator
Dr Izabela Rozmiłowska

„Gen skracający ludzkie życie, dyskryminacja alleliczna apolipoproteiny E na populacji Górnego Śląska"
Małgorzata Poręba, Agata Macionga, Wioletta Szywacz, Nikola Szweda,
Beata Łącka–Gaździk, Władysław Grzeszczak
„Zespół Dravet u dorosłych - wyzwanie dla neurologa - opis przypadku”
Anita Lewandowska, Piotr Zieliński, Justyna Tabaka-Pradela, Joanna Siuda
„Czy pacjenci po udarze mózgu kontynuują swoje leczenie zgodnie z zaleceniami? Problem długoterminowej, poudarowej rehabilitacji ruchowej i logopedycznej”
Anna Grażyńska, Weronika Urbaś, Krzysztof Duda
„Porównanie zaburzeń neuropsychologicznych po nagłym zatrzymaniu krążenia – opisy przypadków”
Roksana Duszkiewicz
„Depersonalizacja i derealizacja – zaburzenia o złożonej etiologii – opisy przypadków”
Roksana Duszkiewicz
„Aplikacja mobilna jako nowy instrument w prewencji wtórnej udarów mózgu"
lek. Jacek Zostawa, Jowita Adamczyk-Zostawa

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
15.00 Lunch

Sesja Młodych Neurologów

(dla studentów, rezydentów, doktorantów)

Serdecznie zapraszamy Młodych Naukowców do udziału w konferencji oraz prezentacji własnych prac z zakresu neurologii oraz nauk pokrewnych takich jak psychiatria, neurochirurgia, psychologia, neurofizjologia, neuroanatomia, neurorehabilitacja i inne.

 

Wystąpienia będą odbywać się w dwóch sesjach:

I. Sesja wystąpień ustnych
II. Sesja plakatowa

Abstrakty do wystąpień ustnych i prezentacji plakatowych podczas Sesji Młodych Neurologów prosimy przesyłać do dnia 15.01.2019 na adres mailowy konferencja@sum.edu.pl

 • Za udział w konferencji przyznawane będę punkty edukacyjne
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
konferencja@sum.edu.pl

 

Patronat honorowy

Polskie Towarzystwo Neurologiczne

Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik

JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

 

Patronat medialny

Komitet naukowy

 1. Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 2. Dr n. med. Wojciech Bartman
 3. Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
 4. Dr n. med. Piotr Czapiński
 5. Prof. dr hab. n. med. Teofan Domżał
 6. Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
 7. Dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska
 8. Dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
 9. Dr hab. n. med. Ewa Krzystanek
 10. Dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk
 11. Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 12. Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal
 13. Dr n. med. Witold Palasik
 14. Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała
 15. Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 16. Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
 17. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 18. Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
 19. Dr n. med. Marcin Śmigiel
 20. Dr hab. n. med. Maciej Świat
 21. Dr n. med. Sławomir Wawrzyniak
 22. Dr n. med. Krzysztof Wierzbicki

Komitet organizacyjny

Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała

Dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk

Dr n. med. Wojciech Bartman

Dr n. med. Krzysztof Wierzbicki

Dr n. med. Natalia Niedziela

Dr Izabela Rozmiłowska

Dr Paweł Warmus

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

Więcej zdjęć

NASI WYKŁADOWCY

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Diament Zabrze
ul. 3-go Maja 122a
41-800 Zabrze

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl