ZDN

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Z przyjemnością mam zaszczyt zaprosić Państwa do odwiedzenia Zabrza zimową porą. Planujemy kolejną VI edycję konferencji naukowo-szkoleniowej „Zabrzańskie Dni Neurologii” w dniach 7-8 luty 2020 r.

Program spotkania, jak co roku będzie dedykowany najnowszym doniesieniom z zakresu diagnostyki i leczenia SM, udaru mózgu, padaczki, chorób neurozwyrodnieniowych i nerwowo-mięśniowych, neurorehabilitacji oraz bólów głowy. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli znamienici polscy wykładowcy, będący ekspertami w różnych dziedzinach neurologii. Ponadto, chcemy podzielić się dotychczasowymi doświadczeniami w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni. Podczas spotkania planujemy także podjęcie tematów interdyscyplinarnych takich jak leczenie zaburzeń nastroju w gabinecie neurologa, czy trudności diagnostyki neurologicznej w gabinecie lekarza rodzinnego.

Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom i oczekiwaniom w tegorocznej konferencji kontynuujemy dodatkowe sesje warsztatów szkoleniowych oraz sesję młodych neurologów.

Dziękując za duże zainteresowanie dotychczasowymi edycjami konferencji serdecznie zapraszamy Państwa ponownie do Zabrza – gwarantując za sprawą doskonałych Wykładowców bardzo wartościowy program naukowo-szkoleniowy oraz mile spędzony czas w gronie Kolegów.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu SUM

 

Program

Ramowy program Konferencji:

 

Piątek 07 luty 2020 godz. 13:30-14:45

Warsztaty praktyczne (odbywają się symultanicznie)

WARSZTAT – STWARDNIENIE ROZSIANE
Moderatorzy: Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, Dr n. med. Katarzyna Kubicka Bączyk

WARSZTAT – UDAR MÓZGU
Moderatorzy: Dr hab. n. med. Grzegorz Kozera, Dr n. med. Wojciech Bartman

WARSZTAT - LECZENIE TOKSYNĄ BOTULINOWĄ I LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
Moderatorzy: Dr hab. n. med. Ilona Kopyta, Dr n. med. Krzysztof Wierzbicki

WARSZTAT – PROBLEMY NEUROLOGICZNE W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO
Moderatorzy: Dr n. med. Elżbieta Mizgała-Izworska, Dr n. med. Witold Drzastwa, Dr n. med. Izabela Rozmiłowska

 

07.02. 2020 r. - PIĄTEK
15:00 OTWARCIE KONFERENCJI
SESJA I: NEUROUPDATE I (Godz. 15.00-16.40)
Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała
 

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik (Kraków)
Konsultant Krajowy ds. Neurologii
Nowe kierunki rozwoju neurologii w Polsce

 

Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska (Gdańsk)
Możliwości zastosowania kannabinoidów w chorobach neurologicznych

  Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak (Lublin)
Algorytm terapeutyczny leczenia padaczki – praktyczne rekomendacje
  Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa (Zabrze)
Co nowego przyniósł rok 2019 w tematyce SM i chorób demielinizacyjnych?
16.40-17.00 Przerwa kawowa

SESJA II – UDAR MÓZGU (Godz. 17.00-18.20)
Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik

 

Dr hab. n. med. Grzegorz Kozera (Bydgoszcz)
Zakrzepica żylna mózgu – standardy diagnostyki i leczenia

  Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal (Katowice)
Udar kryptogenny i rzadkie przyczyny udaru – postępowanie i leczenie
  Dr hab. n. med. Maciej Świat (Rybnik)
Udar mózgu u chorego z migotaniem przedsionków – zalecenia terapeutyczne i kwalifikacja do leczenia trombolitycznego
  Dr n. med. Wojciech Bartman (Zabrze)
Mikrokrwawienia mózgowe - radiologiczna diagnoza, neurologiczne implikacje
 18.30 Kolacja
08.02. 2020 r. – SOBOTA

SESJA III – STWARDNIENIE ROZSIANE (godz. 9.30-11.00)
Przewodniczący sesji:
dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa

 

Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek (Rzeszów)
Typ przebiegu klinicznego SM a rodzaj stosowanej terapii

  Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska (Białystok)
Leczenie SM w programach lekowych w Polsce – dane RWE
  Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki (Szczecin)
Postępujące postacie SM – od definicji do skutecznego leczenia
  Dr n. med. Sławomir Wawrzyniak (Bydgoszcz)
Czy wybór pierwszego leku decyduje o odległych efektach leczenia SM?
11.00-11.15

Przerwa kawowa

SESJA IV – NEUROUPDATE  II ( Godz. 11.15-12.30)
Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała

 

Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz (Bytom)
Aktualne standardy diagnostyki i leczenia neuroboreliozy i boreliozy - okiem specjalisty chorób zakaźnych

  Dr n. med. Michał Błachut (Tarnowskie Góry)
Czy i jak leczyć zaburzenia nastroju w gabinecie neurologa? – okiem specjalisty psychiatry
  Dr n. med. Jacek Zaborski (Warszawa)
Neurologia przyszłości – niemożliwe staje się możliwe – stan aktualnych i planowanych badań klinicznych w neurologii
  Dr n. med. Jarosław Szczygieł ( Tarnowskie Góry)
Dokąd zmierza neurorehabilitacja?–  aktualne doniesienia.
12.30-12.45 Przerwa kawowa
SESJA V: SESJA MŁODYCH NEUROLOGÓW (Godz. 12.45-14.00)
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała, Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, Dr n. med. Wojciech Bartman
  Maria Nowak-Kiczmer
Encefalopatia Wernickego jako następstwo przeprowadzonej operacji bariatrycznej. Opis przypadku.
  Martyna Lis, Maria Nowak
Gospodarka wapniowo-fosforanowa oraz objawy depresyjne u pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego- badanie wstępne.
  Natalia Morawiec, Monika Arendarczyk, Monika Baran, Aleksandra Kruzel, Patryk Główczyński
Ocena porównawcza podstawowych wskaźników aktywności choroby oraz badań laboratoryjnych wśród chorych leczonych fumaranem dimetylu i teriflunomidem
  Anna Grażyńska
Wpływ czasu trwania choroby, klinicznego zaawansowania choroby i innych czynników na zaburzenia snu w chorobie Parkinsona
  Michał Górski, Jagoda Garbicz
Ocena funkcji poznawczych i ryzyka wystąpienia otępienia u osób po 65 roku życia na podstawie Krótkiej Skali Oceny Stanu Psychicznego
14.00 Zakończenie konferencji
14:00 Lunch

Sesja Młodych Neurologów

(dla studentów, rezydentów, doktorantów)

 

Serdecznie zapraszamy Młodych Naukowców do udziału w Konferencji „VI Zabrzańskie Dni Neurologii” http://dnineurologiizabrze.pl/ oraz prezentacji własnych prac z zakresu neurologii i nauk pokrewnych takich jak psychiatria, neurochirurgia, psychologia, neurofizjologia, neuroanatomia, neurorehabilitacja i inne.

Wystąpienia będą odbywać w dwóch sesjach:

 1. Sesja wystąpień ustnych
 2. Sesja plakatowa

Abstrakty do wystąpień ustnych i prezentacji plakatowych podczas Sesji Młodych Neurologów prosimy przesyłać do dnia 15.01.2020 r. na adres mailowy neurozab@sum.edu.pl, zgodnie z Regulamin udziału w sesji Młodych Neurologów Konferencji „VI Zabrzańskie Dni Neurologii”

Za udział w konferencji przyznawane będę punkty edukacyjne.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

 

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

 

Wszelkie pytania porosimy kierować na adres mailowy neurozab@sum.edu.pl

Patronat

 

Polskie Towarzystwo Neurologiczne

 Patronat medialny

 
 
 
Złoty sponsor

 
 
Srebny sponsor

 
 
 
Sponsor

Komitet organizacyjny

 1. Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 2. Dr n. med. Wojciech Bartman
 3. Dr n. med. Jolanta Nowakowska
 4. Dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk
 5. Dr n. med. Krzysztof Wierzbicki
 6. Dr n. med. Natalia Niedziela
 7. Dr n. med. Izabela Rozmiłowska
 8. lek. Paweł Warmus

 

 

 

 

Komitet naukowy

 1. Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 2. Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała
 3. Dr n. med. Wojciech Bartman
 4. Dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk
 5. Dr n. med. Krzysztof Wierzbicki
 6. Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 7. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 8. Dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
 9. Dr hab. n. med. Maciej Świat
 10. Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal
 11. Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
 12. Prof. dr hab. n med. Alina Kułakowska
 13. Dr n. med. Sławomir Wawrzyniak
 14. Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 15. Dr n. med. Izabela Rozmiłowska
 16. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
 17. Dr n. med. Jacek Zaborski
 18. Dr n. med. Jarosław Szczygieł
 19. Dr n. med. Michał Błachut

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

kps

NASI WYKŁADOWCY

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Diament Zabrze
ul. 3-go Maja 122a
41-800 Zabrze

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu